NEW สอบบรรจุ/แต่งตั้ง

 NEW…ประกาศผลการคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อ่านรายละเอียด..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน “โครงการคืนครูให้นักเรียน” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 อ่านรายละเอียด

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน อ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผุู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน อ่ารายละเอียด

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน) ปีงบประมาณอ พ.ศ. 2561อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 อ่านรายละเอียด

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน อ่านรายละเอียด

 NEW..รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน อ่านรายระเอียด

สมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 อ่านรายละเอียด

ประกาศการสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครประกาศ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th  อ่านรายละเอียด

NEW.…ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผนดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านรายละเอียด

NEW…ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติหน้าที่ครูผู้ทรงคุณค่่าแห่้งแผ่นดิน อ่านรายละเอียด

NEW…ประกาศทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา2561 อ่านรายละเอียด

NEW…ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2561 อ่านรายละเอียด

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 อ่านรายละเอียด

 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์ อ่านรายละเอียด

รับสมัคร บุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แก้ไขปัญหาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต อ่านรายละเอียด

 สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน อ่านรายละเอียด

 รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง  โรงเรียนเสมาวิทยา อ่านรายละเอียด

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง  โรงเรียนเสมาวิทยา อ่านรายละเอียด

รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค .(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4         อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง  โรงเรียนเบทาโกรวิทยา  อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง อ่านรายละเอียดคลิก…

ประกาศผลการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

อ่านรายละเอียดคลิก..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง  อ่านรายละเอียดคลิก

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อ่านรายละเอียดคลิก….

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง  อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่


ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง  อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศ รับสมัครครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) อ่านรายละเอียดคลิก

ประกาศ ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง  อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

 

สีคิ้ว, ปากช่อง,สูงเนิน