พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบรับจ่ายเงิน ปี25602

วันที่ 26 เมษายน 2560 นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบรับจ่ายเงิน และผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ดูภาพเพิ่มเติม

 

ประชุมควบคุมภายใน สพป.นม.4

วันที่ 11 เมษายน 2560 นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 /2560 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ภาพเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นม.4

คลิกดูรายละเอียด

การดำเนินการทดสอบประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ) ด้วยระบบ TEPE Online

คลิกดูรายละเอียด

ร่วมประชุมเตรียมการจัดตั้ง ศธภ.และศธจ

วันที่ 3 เมษายน 2560 นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นม.4 เจ้าร่วมประชุมชี้แจงเตรียมการจัดตั้ง ศธภ. และ ศธจ. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค คลิกดูภาพเพิ่มเติม..

มอบเงินช่วยเหลือบ้านนักเรียนไฟไหม้

วันที่ 16 มีนาคม 2560 นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มอบเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนพร้อมให้กำลังใจแก่ครอบครัว ด.ญ. กานดา วงค์สุวรรณนักเรียน ชั้น ป. 6 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง และ ด.ญ. นภาพร ชมชื่นครบุรี นักเรียน ชั้น ม. 2 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 ที่ประสบเหตุอัคคีภัย ณ บ้านโป่งวัวแดง ต. คลองม่วง อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา

ดูภาพเพิ่มเติม

ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 15 มีนาคม 2560 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

ดูภาพเพิ่มเติม…

สีคิ้ว, ปากช่อง,สูงเนิน