กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ร.ร.พรพิทยาคม

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ร.ร.พรพิทยาคม อ.สีคิ้ว ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษารายละเอียดคลิกที่นี่..

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

ส่งเสริมการอ่านกับคุณภาพการศึกษา

ส่งเสริมการอ่านกับคุณภาพการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษารายละเอียดคลิกที่นี่..

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

แผนงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ

แผนงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด (1 ป 4 ส) ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษารายละเอียดคลิกที่นี่..

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

ตัวอย่างส่งเสริมกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ฯ

ตัวอย่างส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผ่านการอ่านและการเรียนรู้ในประเทศสิงคโปร์ ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษารายละเอียดคลิกที่นี่..

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

ตัวอย่างการสรุปโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ตัวอย่างการสรุปโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สพป.สงขลา เขต 2 ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษารายละเอียดคลิกที่นี่..

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

กิจกรรมตลาดนัดนักอ่าน

กิจกรรมตลาดนัดนักอ่าน (ห้องสมุดโรงเรียนหนองแวงพิทยาคม) ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษารายละเอียดคลิกที่นี่..

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

การพัฒนาทักษะและนิสัยรักการอ่านฯ

การพัฒนาทักษะและนิสัยรักการอ่านที่ดีในระดับประถมศึกษา  ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษารายละเอียดคลิกที่นี่..

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

เหตุผลที่ทำให้การอ่านเป็นเรื่องสำคัญ

เหตุผลที่ทำให้การอ่านเป็นเรื่องสำคัญ  ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษารายละเอียดคลิกที่นี่…

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

เทคนิคลัด เทคนิคลับฯ

เทคนิคลัด เทคนิคลับ ในการอ่านหนังสือให้จำ ในเวลาอันจำกัด  ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษารายละเอียดคลิกที่นี่…

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

การอบรมสัมมนาครูรักการอ่าน

การอบรมสัมมนาครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านของสถานศึกษา ปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษารายละเอียดคลิกที่นี่…

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น