ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

สพป.นครราชสีมา เขต 4

เว็บใหม่สำหรับ สพป.นม.4

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 4  ทุกท่าน  เนื่องจากเว็บไซต์เดิมที่พัฒนาจาก Maxsite โดนบุกรุกทำลายจนเสียหาย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4 จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาเว็บขึ้นมาใหม่  เพื่อรอการต้อนรับผู้บริหารสำนักงานคนใหม่ด้วย  และต้องกราบขออภัยทุกท่านที่เข้ามาใช้งานในช่วงนี้อาจไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากอยู่ระหว่างการพัฒนาครับ